รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 /เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 /เอกสารเพื่อการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ /แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840